• Samen maken wij de Sprong

Samen maken wij de Sprong

GROEPEN

Op de Sprong zitten ongeveer 350 kinderen verdeeld over 16 groepen. Alle groepen hebben een dierennaam. De gemiddelde groepsgrootte is 23 kinderen per groep.
?In het hoofdgebouw (Idzerdastins 63) zijn de onderbouw, groep 1 - 3 en de bovenbouw, groep 7 - 8 gehuisvest. 
?De middenbouw, groep 4 - 6 is gehuisvest in het nieuwe gebouw (Idzerdastins 59).

De Sprong - Idzerdastins     Idzerdastins 63, 8925 AG Leeuwarden     t 058 - 26 60 779     directie@sprongonline.nl