• Samen maken wij de Sprong
  • Kinderen, ouders en team

Samen maken wij de Sprong

Kinderen, ouders en team

MISSIE EN VISIE

Missie

Op ‘De Sprong’ verzorgt een professioneel team vernieuwend onderwijs in een veilige, inspirerende omgeving.

Hierbij wordt uitgegaan van de ontwikkeling van het kind. Het pedagogisch-didactisch klimaat is op de Dalton visie gebaseerd, vanuit katholieke grondbeginselen. Er wordt nauw samengewerkt met externe organisaties. Hier nemen ouders een belangrijke plaats in.

Visie

‘De Sprong’ is een basisschool van waaruit kinderen vol vertrouwen de toekomst in gaan. Het team stimuleert samenwerken, eigen verantwoordelijkheid en een actieve deelname in het leerproces. We leren kinderen reflecteren op hun eigen handelen. Respect voor een ieder is ons uitgangspunt.

 

 

De Sprong - Idzerdastins     Idzerdastins 63, 8925 AG Leeuwarden     t 058 - 26 60 779     directie@sprongonline.nl